วันที่ 25/08/2560  ถึง 27/08/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 27 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  24 สิงหาคม 2560
       2    กัณหา   กรุงเทพมหานคร  24 สิงหาคม 2560
       3    วงจันทร์   กรุงเทพมหานคร  24 สิงหาคม 2560
       4    ปิยะมาศ   กรุงเทพมหานคร  24 สิงหาคม 2560
       5    คำตัน   ลำปาง  22 สิงหาคม 2560
       6    ปองพงค์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2560
       7    วลีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2560
       8    น.อ.หญิงกานดา   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2560
       9    ภินันท์   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2560
       10    พรทิพย์   ปทุมธานี  20 สิงหาคม 2560
       11    นางอรุณี   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2560
       12    สุภลักษณ์   ชลบุรี  19 สิงหาคม 2560
       13    ศิรินทร์รัตน์   นนทบุรี  18 สิงหาคม 2560
       14    นายวรพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2560
       15    นางสาว จิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2560
       16    วราภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  17 สิงหาคม 2560
       17    ชุฎา   กรุงเทพมหานคร  16 สิงหาคม 2560
       18    ฐานันตร์   กรุงเทพมหานคร  16 สิงหาคม 2560
       19    ปัณณ์พัฒน์   นครปฐม  16 สิงหาคม 2560
       20    เพ็ญวิภาดา   กรุงเทพมหานคร  9 สิงหาคม 2560
       21    นส.ปรวีร์   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2560
       22    วรรณวิภา   สมุทรปราการ  7 สิงหาคม 2560
       23    สุทิน   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2560
       24    นายภัทรพล   สระแก้ว  7 สิงหาคม 2560
       25    เพ็ญพรรณ   สุพรรณบุรี  27 กรกฎาคม 2560
       26    ชัยยนันทน์   นนทบุรี  7 กรกฎาคม 2560
       27    ปราณี   ปทุมธานี  5 มิถุนายน 2560