รุ่น   วันที่ 25/8/2560  ถึง 27/8/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 20 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   น.อ.หญิงกานดา          กรุงเทพมหานคร    21 สิงหาคม 2560
       2   ภินันท์          กรุงเทพมหานคร    21 สิงหาคม 2560
       3   พรทิพย์          ปทุมธานี    20 สิงหาคม 2560
       4   นางอรุณี          กรุงเทพมหานคร    20 สิงหาคม 2560
       5   สุภลักษณ์          ชลบุรี    19 สิงหาคม 2560
       6   ศิรินทร์รัตน์          นนทบุรี    18 สิงหาคม 2560
       7   นายวรพัฒน์          กรุงเทพมหานคร    18 สิงหาคม 2560
       8   นางสาว จิรกัญญา          กรุงเทพมหานคร    18 สิงหาคม 2560
       9   วราภรณ์          พระนครศรีอยุธยา    17 สิงหาคม 2560
       10   ชุฎา          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       11   ฐานันตร์          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       12   ปัณณ์พัฒน์          นครปฐม    16 สิงหาคม 2560
       13   เพ็ญวิภาดา          กรุงเทพมหานคร    9 สิงหาคม 2560
       14   นส.ปรวีร์          กรุงเทพมหานคร    8 สิงหาคม 2560
       15   วรรณวิภา          สมุทรปราการ    7 สิงหาคม 2560
       16   สุทิน          กรุงเทพมหานคร    7 สิงหาคม 2560
       17   นายภัทรพล          สระแก้ว    7 สิงหาคม 2560
       18   เพ็ญพรรณ          สุพรรณบุรี    27 กรกฎาคม 2560
       19   ชัยยนันทน์          นนทบุรี    7 กรกฎาคม 2560
       20   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560