วันที่ 03/07/2560  ถึง 09/07/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 22 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายอภิชา   ปทุมธานี  3 กรกฎาคม 2560
       2    นส.กิ่งกาญจน์   ปทุมธานี  3 กรกฎาคม 2560
       3    พลวัต   กรุงเทพมหานคร  2 กรกฎาคม 2560
       4    ณัฏฐนิตย์   กรุงเทพมหานคร  1 กรกฎาคม 2560
       5    ศิริน   กรุงเทพมหานคร  1 กรกฎาคม 2560
       6    นายกฤชทิพย์   กรุงเทพมหานคร  30 มิถุนายน 2560
       7    ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 มิถุนายน 2560
       8    สุจินดา   กรุงเทพมหานคร  26 มิถุนายน 2560
       9    นาง เจริญพร   กรุงเทพมหานคร  24 มิถุนายน 2560
       10    นางสาวอลิสา   กรุงเทพมหานคร  24 มิถุนายน 2560
       11    พ.ต.ต.หญิง สมมาตร์   สระบุรี  24 มิถุนายน 2560
       12    นงนภัส   กรุงเทพมหานคร  23 มิถุนายน 2560
       13    นิศารัตน์   กรุงเทพมหานคร  23 มิถุนายน 2560
       14    ภัณฑิลา   นนทบุรี  16 มิถุนายน 2560
       15    ชันษา   กรุงเทพมหานคร  9 มิถุนายน 2560
       16    นางกัลยารัตน์   พระนครศรีอยุธยา  29 พฤษภาคม 2560
       17    น.ส. ยุภา   กรุงเทพมหานคร  11 พฤษภาคม 2560
       18    อัณณา   ตรัง  6 พฤษภาคม 2560
       19    กิตติมา   กรุงเทพมหานคร  25 เมษายน 2560
       20    น.ส. นิรอน   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2560
       21    น.ส. สุพันวดี   กรุงเทพมหานคร  26 มีนาคม 2560
       22    นางอติภา   กรุงเทพมหานคร  26 มีนาคม 2560