รุ่น   วันที่ 9/6/2560  ถึง 11/6/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 1 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   จิดาภา          กรุงเทพมหานคร    22 กุมภาพันธ์ 2560