วันที่ 09/06/2560  ถึง 11/06/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 1 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    จิดาภา   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2560