วันที่ 04/05/2560  ถึง 10/05/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา)   มีผู้สมัคร 26 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางกาญจนา   ปทุมธานี  4 พฤษภาคม 2560
       2    สุภาพรรณ   ราชบุรี  2 พฤษภาคม 2560
       3    นาย อธิปพัฒน์   พระนครศรีอยุธยา  1 พฤษภาคม 2560
       4    ณัฎฐิกา   สมุทรปราการ  1 พฤษภาคม 2560
       5    นางสาวทิฆัมพร   นนทบุรี  30 เมษายน 2560
       6    นางสาวชาลิสา   นนทบุรี  30 เมษายน 2560
       7    ประภาพร   สิงห์บุรี  28 เมษายน 2560
       8    เขมรัสนี   กรุงเทพมหานคร  27 เมษายน 2560
       9    สรภพ   พระนครศรีอยุธยา  26 เมษายน 2560
       10    สุนทรีย์   สมุทรปราการ  25 เมษายน 2560
       11    พรภวิทย์   ปทุมธานี  25 เมษายน 2560
       12    พรวรรณ   พระนครศรีอยุธยา  18 เมษายน 2560
       13    wanling   สมุทรปราการ  18 เมษายน 2560
       14    นาง ณัฐวรา   นครราชสีมา  17 เมษายน 2560
       15    นางบุษบา   กรุงเทพมหานคร  16 เมษายน 2560
       16    ภควดี   กรุงเทพมหานคร  14 เมษายน 2560
       17    ดีรณา   สมุทรปราการ  14 เมษายน 2560
       18    สุชานันท์   สมุทรปราการ  14 เมษายน 2560
       19    ฐิตารีย์   กรุงเทพมหานคร  14 เมษายน 2560
       20    สุชาดา   ตรัง  9 เมษายน 2560
       21    อุษณีย์   นนทบุรี  3 เมษายน 2560
       22    ปรีชญา   นครราชสีมา  31 มีนาคม 2560
       23    นางปวีณา   กำแพงเพชร  25 กุมภาพันธ์ 2560
       24    นายบุญธรรม   กำแพงเพชร  25 กุมภาพันธ์ 2560
       25    นางสุภาพร   กำแพงเพชร  25 กุมภาพันธ์ 2560
       26    นางนงลักษณ์   กำแพงเพชร  25 กุมภาพันธ์ 2560