วันที่ 24/03/2560  ถึง 26/03/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 58 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสมควร   บึงกาฬ  24 มีนาคม 2560
       2    ฐิตารีย์   นนทบุรี  23 มีนาคม 2560
       3    อรัญญา   กรุงเทพมหานคร  23 มีนาคม 2560
       4    สุนทรีย์   สมุทรปราการ  23 มีนาคม 2560
       5    สมจินตนา   เพชรบุรี  22 มีนาคม 2560
       6    พรรณพิไล   นนทบุรี  22 มีนาคม 2560
       7    ธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2560
       8    พิศมัย   ปทุมธานี  22 มีนาคม 2560
       9    นายพฤทธิพงศ์   กรุงเทพมหานคร  22 มีนาคม 2560
       10    ชันษา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2560
       11    สุรีย์พร   ชัยภูมิ  21 มีนาคม 2560
       12    นายสมเกียรติ   ปทุมธานี  21 มีนาคม 2560
       13    อุษา   ชัยภูมิ  21 มีนาคม 2560
       14    ณัฐวุฒิ   ชัยภูมิ  21 มีนาคม 2560
       15    จุฑามาส   กรุงเทพมหานคร  19 มีนาคม 2560
       16    รวิสรา   สระบุรี  19 มีนาคม 2560
       17    นพวรรณ   สระบุรี  19 มีนาคม 2560
       18    พรปวีณ์   พระนครศรีอยุธยา  19 มีนาคม 2560
       19    พัชรพร   ขอนแก่น  18 มีนาคม 2560
       20    กมกชนก   บึงกาฬ  18 มีนาคม 2560
       21    นิตยา   กรุงเทพมหานคร  18 มีนาคม 2560
       22    กนกลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  18 มีนาคม 2560
       23    นายวัฒนา   ราชบุรี  18 มีนาคม 2560
       24    ด.ญ.เบญญาภา   ชลบุรี  18 มีนาคม 2560
       25    นางสกุณา   ชลบุรี  17 มีนาคม 2560
       26    กรรฐ์พรรฏสร   กรุงเทพมหานคร  17 มีนาคม 2560
       27    เกศนีย์   สระบุรี  17 มีนาคม 2560
       28    พัฒน์ชญา   ชลบุรี  15 มีนาคม 2560
       29    ด.ญ.กิรณา   ชลบุรี  15 มีนาคม 2560
       30    ด.ญ.กมลนัทธ์ คริสตินา   ชลบุรี  15 มีนาคม 2560
       31    นางกาญจนา จันทสิทธิ์ มาชโช่   ชลบุรี  15 มีนาคม 2560
       32    น.ส.จิราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  10 มีนาคม 2560
       33    ด.ช.สุกฤษฎิ์   นครศรีธรรมราช  10 มีนาคม 2560
       34    นางจันทิมา   นครศรีธรรมราช  10 มีนาคม 2560
       35    นายเจริญ   นครศรีธรรมราช  10 มีนาคม 2560
       36    นางจารุนันท์   นนทบุรี  10 มีนาคม 2560
       37    อัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  8 มีนาคม 2560
       38    ขวัญชนก   พระนครศรีอยุธยา  7 มีนาคม 2560
       39    ปัญจมา   พระนครศรีอยุธยา  7 มีนาคม 2560
       40    ปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  6 มีนาคม 2560
       41    สายใจ   ปทุมธานี  3 มีนาคม 2560
       42    กษิด์เดช   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2560
       43    การต์สินี   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2560
       44    มัทนียา   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2560
       45    ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์   สระบุรี  22 กุมภาพันธ์ 2560
       46    นายพชรเดช   กรุงเทพมหานคร  21 กุมภาพันธ์ 2560
       47    ศิริพรรณ   กรุงเทพมหานคร  13 กุมภาพันธ์ 2560
       48    วรสุดา   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2560
       49    รุจาภา   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2560
       50    พัณณภัทร์   นครปฐม  3 กุมภาพันธ์ 2560
       51    นนทชา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2560
       52    บุญญาดา   กรุงเทพมหานคร  18 มกราคม 2560
       53    ขวัญจันทร์   นนทบุรี  24 พฤศจิกายน 2559
       54    ดาวเรือง   นนทบุรี  24 พฤศจิกายน 2559
       55    ปวริศา   นนทบุรี  24 พฤศจิกายน 2559
       56    สุธี   นนทบุรี  24 พฤศจิกายน 2559
       57    กนลพร   นนทบุรี  24 พฤศจิกายน 2559
       58    นางสาว วิภา   ปทุมธานี  7 พฤศจิกายน 2559