ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 9/2564
วันที่ปฏิบัติธรรม
11/02/2564 - 15/02/2564
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 9/2564
11-15 กุมภาพันธ์ 2564
 
คณะพระวิปัสสนาจารย์
1. พระเทพวิสุทธิมุนี (วิ.รศ.ดร.,ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ)
2. พระปลัดสมภาร สมภาโร (ผศ.)
3. พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน (ผศ.,ดร.)
4. พระครูใบฎีกาชัยพล โสภโณ
 
คณะทำงาน
1. พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน (ผศ.,ดร.) รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
2. พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที
3. นางสาวพิมรพรไพ ไกรสะอาด
4. นางสาวปรีชญา คมพยัคฆ์
5. นายนภนาท วิไลลักษณ์ 
 
ข้อควรทราบอื่น ๆ
 
1. จองวันปฏิบัติก่อนถึงวันเริ่มปฏิบัติอย่างน้อย 4 วัน
2. วันแรกของโครงการปฏิบัติแต่ละรุ่น จะมีรถรับออกจากวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.00 น. และมีรถรับส่งในวันสุดท้าย เวลา 15.00 น. สำรองที่นั่ง 035-248-000 ต่อ 8144, 8139
3. กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง สามารถขับรถมาที่สถาบัน หรือนั่งรถตู้สายที่มุ่งหน้าสู่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ สระบุรี ลพบุรี
4. ผู้ปฏิบัติ ต้องจัดเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเอง สถาบันมีที่พักรับรองให้ สะอาด ปลอดภัย สัปปายะ 
5. ไม่รับผู้ป่วยทุกรณี
6. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว หรือสัตว์อื่น ๆ ติดมาด้วยทุกกรณี
7. ติดต่อประสานงานทุกกรณี โทร 035-248-000 ต่อ 8144, 8139
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2021 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)