ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓
วันที่ปฏิบัติธรรม
22/05/2563 - 24/05/2563
(3 วัน 2 คืน)

กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประชาชนทั่วไป

----------------

วันแรกของการปฏิบัติ
 ๑๓.๐๐  -  ๑๕.๐๐ น.     เดินทางจากวัดมหาธาตุฯ สนามหลวง สู่ มจร วังน้อย
 ๑๕.๐๐  -  ๑๗.๐๐ น.     ลงทะเบียน เข้าที่พัก ณ หอฉันชั้น ๔
 ๑๗.๐๐  -  ๑๘.๐๐ น.     ทำวัตรเย็นแปล ชี้แจงกฎระเบียบผู้ปฏิบัติ
 ๑๘.๐๐  -  ๑๙.๐๐ น.     พิธีบวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๘ และสมาทานพระกรรมฐาน
 ๑๙.๐๐  -  ๒๐.๐๐ น.     พระวิปัสสนาจารย์ให้โอวาทการปฏิบัติ
 ๒๐.๐๐  -  ๒๑.๓๐ น.     ปฏิบัติธรรม
 ๒๑.๓๐  -  ๒๒.๐๐ น.    ทำภารกิจส่วนตัว
 ๒๒.๐๐ น.                   กำหนดเข้านอน ดับไฟ 

วันที่สอง - ก่อนวันสุดท้ายของการปฏิบัติ
๐๔.๓๐  -  ๐๖.๐๐ น.     ปฏิบัติธรรม
๐๖.๐๐  -  ๐๖.๓๐ น.      ทำวัตรเช้าแปล
๐๖.๓๐  -  ๐๗.๐๐ น.     ทำภารกิจส่วนตัว
๐๗.๐๐  -  ๐๘.๓๐ น.     รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐  -  ๑๑.๐๐ น.     ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น.      พัก
๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.      ปฏิบัติธรรม/สอบอารมณ์
๑๖.๐๐  -  ๑๗.๓๐ น.      รับน้ำปานะ / พักทำภารกิจส่วนตัว
๑๗.๓๐  - ๑๘.๐๐ น.      ทำวัตรเย็นแปล
๑๘.๐๐  - ๑๙.๐๐ น.       ธรรมบรรยายแนวทางปฏิบัติธรรม
๑๙.๐๐  - ๒๑.๓๐ น.      ปฏิบัติธรรม
๒๑.๓๐  - ๒๒.๐๐ น.      ทำภารกิจส่วนตัว
๒๒.๐๐                        กำหนดเข้านอน ดับไฟ

วันสุดท้ายของการปฏิบัติ
๐๔.๓๐  -  ๐๖.๓๐ น.    ปฏิบัติธรรม
๐๖.๓๐  -  ๐๗.๐๐ น.    ทำวัตรเช้าแปล
๐๗.๐๐  -  ๐๘.๓๐ น.    รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐  -  ๑๑.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น.    พัก เก็บสัมภาระ
๑๓.๐๐  -  ๑๔.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม
๑๔.๐๐  -  ๑๕.๐๐ น.    พิธีปิด
                                 - ขอขมาพระรัตนตรัย
                                 - ลาศีล 
                                 - ขึ้นรถจาก มจร วังน้อย ไป สนามหลวง กทม.

 หมายเหตุ

-  ศูนย์ปฏิบัติธรรม มจร วังน้อย ใช้แนวทางปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน ๔ (พองหนอ-ยุบหนอ)เท่านั้น
-  การเดินทางมีรถรับ-ส่ง ณ วัดมหาธาตุฯ สนามหลวง รถออกเดินทางเวลา ๑๓.๐๐ น.ประตู ๒ วัดมหาธาตุฯ ติดต่อ 
035-248000 ต่อ 8139, 8144 หรือโทร 062-5525521,097-3469561 หรือเดินทางเองส่วนตัว

-  วันแรกให้มาถึง มจร.ก่อน ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดจะเริ่ม ๑๗.๐๐ น.                                                                                                                               -  ผู้ปฏิบัติต้องสอบอารมณ์ทุกคน ตามที่วิปัสสนาจารย์กำหนดไว้                                                                                                                              

-  ผู้ปฏิบัติชาย-หญิง สวมชุดขาว ถือศีล ๘ 
-  กินง่าย อยู่ง่ายตามที่จัดให้ และงดใช้มือถือในเวลาปฏิบัติ

*สถานที่ลงทะเบียนและปฏิบัติธรรม  อาคารหอฉันชั้น ๔                                                                                                          *ที่พักรวมหญิง อาคารหอฉันชั้น ๓                                                                                                                                    *ที่พักรวมชาย อาคารหอฉันชั้น ๔                                                                                                                                      *จองที่พักอาคารรับรอง 92 กรณีจ่ายค่าที่พักเอง 035-248088-9

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)