ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
21/09/2561 - 23/09/2561
(3 วัน 2 คืน)