ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
07/09/2561 - 13/09/2561
(7 วัน 6 คืน)