ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
24/08/2561 - 26/08/2561
(3 วัน 2 คืน)