ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๑(วันแม่)
วันที่ปฏิบัติธรรม
10/08/2561 - 14/08/2561
(5 วัน 4 คืน)