ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
22/06/2561 - 26/06/2561
(5 วัน 4 คืน)