ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๑(วันวิสาขบูชา)
วันที่ปฏิบัติธรรม
18/05/2561 - 20/05/2561
(3 วัน 2 คืน)