ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
23/03/2561 - 25/03/2561
(3 วัน 2 คืน)