ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๑(มาฆบูชา)
วันที่ปฏิบัติธรรม
28/02/2561 - 04/03/2561
(5 วัน 4 คืน)