ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
03/11/2560 - 07/11/2560
(5 วัน 4 คืน)

กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน สถาบันวิปัสสนาธุระ ---------------- วันแรกของการปฏิบัติ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เดินทางจากวัดมหาธาตุฯท่าพระจันทร์ สู่ มหาจุฬาฯวังน้อย ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าที่พัก ณ หอฉันชั้น ๓ ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็นแปล ชี้แจงกฎระเบียบผู้ปฏิบัติ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๘ และสมาทานพระกรรมฐาน ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. พระวิปัสสนาจารย์ให้โอวาทการปฏิบัติ ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว ๒๒.๐๐ น. กำหนดเข้านอน ดับไฟ วันที่สองของการปฏิบัติ ๐๔.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ทำวัตรเช้าแปล ๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม/สอบอารมณ์ ๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. รับน้ำปานะ / พักทำภารกิจส่วนตัว ๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็นแปล ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ธรรมบรรยายแนวทางปฏิบัติธรรม ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว ๒๒.๐๐ กำหนดเข้านอน ดับไฟ วันที่สามของการปฏิบัติ ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม ๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ทำวัตรเช้าแปล ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก เก็บสัมภาระ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. พิธีปิด - บรรยายสรุป รับโอวาท - ขอขมาพระรัตนตรัย - ลาศีล ลาบวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๕ - รับพร ถ่ายภาพหมู่ ๑๔.๓๐ รถออกจาก มจร.วังน้อย ไป สนามหลวง กทม. หมายเหตุ - การขึ้นรถ ณ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยโปรดติดต่อ พระครูใบฎีกาชัยพล โสภโณ โทร.087-1192321 - โยคีผู้ปฏิบัติต้องสอบอารมณ์ต้องสอบอารมณ์ วันละ ๑ ครั้ง ทุกคน - หลักสูตร ๕ วัน กำหนดการ วันที่ ๒- ๓ - ๔ เหมือนกัน - หลักสูตร ๗ วัน กำหนดการ วันที่ ๒- ๓ -๔ - ๕ -๖ เหมือนกัน - วันแรกให้มาถึง มจร.ก่อน ๑๖.๐๐ น.และผู้สมัครเข้าปฏิบัติ ต้องอยู่ครบตามหลักสูตร

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ