ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๔
วันที่ปฏิบัติธรรม
12/10/2560 - 15/10/2560
(4 วัน 3 คืน)