ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๒
วันที่ปฏิบัติธรรม
7/7/2560 - 10/7/2560
(4 วัน 3 คืน)