ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
11/5/2560 - 14/5/2560
(4 วัน 3 คืน)

คลิก
http://vipassanathai.org/main.php?url=course&courseshow=1