ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
20/09/2560 - 24/09/2560
(5 วัน 4 คืน)