ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
1/9/2560 - 3/9/2560
(3 วัน 2 คืน)