ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา)
วันที่ปฏิบัติธรรม
04/05/2560 - 10/05/2560
(7 วัน 6 คืน)