ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา)
วันที่ปฏิบัติธรรม
4/5/2560 - 10/5/2560
(7 วัน 6 คืน)