ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
28/4/2560 - 30/4/2560
(3 วัน 2 คืน)