หลักสูตรปฏิบัติธรรม
ประชาชนทั่วไป
พัฒนาองค์กร
นิสิต
เด็กและเยาวชน
นานาชาติ
วิปัสสนาเบื้องต้น


การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
หลักสูตรวิปัสสนาสำหรับบุคคลทั่วไป
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

--------0--------

           การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรวิปัสสนาสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ถือศีล ๘ นุ่งขาวห่มขาว เพื่อที่จะแสวงหาความสุขสงบร่มเย็นให้แก่ชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา จัดขึ้นเดือนละ ๒ ครั้งในสัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยมี
พระวิปัสสนาจารย์สอนและสอบอารมณ์โยคีผู้ปฏิบัติ ตามแนวทางสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รับครั้งละ ๑๕๐ ท่าน
 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคปัจจัยเข้ากองทุนวิปัสสนาธุระตามกำลังศรัทธา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน
สถาบันวิปัสสนาธุระ

----------------

วันแรกของการปฏิบัติ
 ๑๓.๐๐  -  ๑๕.๐๐ น.     เดินทางจากวัดมหาธาตุฯ สนามหลวง สู่ มจร วังน้อย
 ๑๕.๐๐  -  ๑๗.๐๐ น.     ลงทะเบียน เข้าที่พัก ณ หอฉันชั้น ๔
 ๑๗.๐๐  -  ๑๘.๐๐ น.     ทำวัตรเย็นแปล ชี้แจงกฎระเบียบผู้ปฏิบัติ
 ๑๘.๐๐  -  ๑๙.๐๐ น.     พิธีบวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๘ และสมาทานพระกรรมฐาน
 ๑๙.๐๐  -  ๒๐.๐๐ น.     พระวิปัสสนาจารย์ให้โอวาทการปฏิบัติ
 ๒๐.๐๐  -  ๒๑.๓๐ น.     ปฏิบัติธรรม
 ๒๑.๓๐  -  ๒๒.๐๐ น.    ทำภารกิจส่วนตัว

 ๒๒.๐๐ น.                   กำหนดเข้านอน ดับไฟ 

วันที่สองของการปฏิบัติ
๔.๓๐  -  ๐๖.๐๐ น.     ปฏิบัติธรรม
๐๖.๐๐  -  ๐๖.๓๐ น.      ทำวัตรเช้าแปล
๐๖.๓๐  -  ๐๗.๐๐ น.     ทำภารกิจส่วนตัว
๐๗.๐๐  -  ๐๘.๓๐ น.     รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐  -  ๑๑.๐๐ น.     ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น.      พัก
๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.      ปฏิบัติธรรม/สอบอารมณ์
๑๖.๐๐  -  ๑๗.๓๐ น.      รับน้ำปานะ / พักทำภารกิจส่วนตัว
๑๗.๓๐  - ๑๘.๐๐ น.      ทำวัตรเย็นแปล
๑๘.๐๐  - ๑๙.๐๐ น.       ธรรมบรรยายแนวทางปฏิบัติธรรม
๑๙.๐๐  - ๒๑.๓๐ น.      ปฏิบัติธรรม
๒๑.๓๐  - ๒๒.๐๐ น.      ทำภารกิจส่วนตัว

๒๒.๐๐                        กำหนดเข้านอน ดับไฟ


วันที่สามของการปฏิบัติ
๐๔.๓๐  -  ๐๖.๓๐ น.    ปฏิบัติธรรม
๐๖.๓๐  -  ๐๗.๐๐ น.    ทำวัตรเช้าแปล
๐๗.๐๐  -  ๐๘.๓๐ น.    รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐  -  ๑๑.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น.    พัก เก็บสัมภาระ
๑๓.๐๐  -  ๑๔.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม
๑๔.๐๐  -  ๑๕.๐๐ น.    พิธีปิด
                                 - บรรยายสรุป รับโอวาท
                                 - ขอขมาพระรัตนตรัย
                                 - ลาศีล ลาบวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๕
                                 - รับพร ถ่ายภาพหมู่
                                 - ขึ้นรถจาก มจร วังน้อย ไป สนามหลวง กทม.

 หมายเหตุ

-  ศูนย์ปฏิบัติธรรม มจร วังน้อย ใช้แนวทางปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน ๔ (พองหนอ-ยุบหนอ)เท่านั้น
-  การเดินทางไป มจร.วังน้อย ให้ไปขึ้นรถ ณ วัดมหาธาตุฯ สนามหลวง โปรดติดต่อ พระครูใบฎีกาชัยพล โสภโณ ๐๘๑ - ๔๐๒- ๔๗๖๘
-  วันแรกให้มาถึง มจร.ก่อน ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดจะเริ่ม ๑๗.๐๐ น.                                                                                                   
-  ผู้ปฏิบัติต้องสอบอารมณ์ทุกคน ตามที่วิปัสสนาจารย์กำหนดไว้
-  หลักสูตร ๕ วัน กำหนดการ วันที่ ๒- ๓ - ๔ เหมือนกัน
-  หลักสูตร ๗ วัน กำหนดการ วันที่ ๒- ๓ -๔ - ๕ -๖  เหมือนกัน

-  ผู้ปฏิบัติชาย-หญิง สวมชุดขาว ถือศีล ๘ 
-  กินง่าย อยู่ง่ายตามที่จัดให้ และงดใช้มือถือในเวลาปฏิบัติ

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู