สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Vipassanadhura Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969, 09 5567 7153
E-mail: mcukaiwaisai@gmail.com, happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศิริรัตน์)
 
ส่งข้อความถึงส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
เรื่อง *
รายละเอียด *
ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่
อีเมล์
เบอร์โทรของท่าน *
Security code  กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ
  *

ดูแผนที่ขนาดใหญ่