การสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม

การสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม
 สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท่านสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิปัสสนาธุระ
เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติธรรมสามารถกระจายสู่ผู้ปฏิบัติธรรมและเยาวชนอื่นๆ
เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้พบความสงบสุข ดำรงสืบต่อพระสัทธรรมแก่อนุชนรุ่นหลังโดยการ :
 

บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙ บัญชีประเภทออมทรัพย์  ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย 
โดยโอนเงินเข้าบัญชี "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ" เลขที่บัญชี  ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙ 

แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ charnb008@gmail.com, sarinrattana.chi@mcu.ac.thเพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

แบบฟอร์มการบริจาคเข้ากองทุน คลิกที่นี่

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ