การสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม

การสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม
 สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท่านสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิปัสสนาธุระ
เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติธรรมสามารถกระจายสู่ผู้ปฏิบัติธรรมและเยาวชนอื่นๆ
เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้พบความสงบสุข ดำรงสืบต่อพระสัทธรรมแก่อนุชนรุ่นหลังโดยการ
 

บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
  ชื่อบัญชี "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ" เลขที่บัญชี 417-2-45937-4  

แล้วส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ vipassana.officer@gmail.com, charnb008@gmail.com, sarinrattana.chi@mcu.ac.th

เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนาลงในเวปไซต์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

แบบฟอร์มการบริจาคเข้ากองทุน คลิกที่นี่

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู