บุคลากรสถาบันวิปัสสนาธุระ

รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิปัสสนาธุระ

๑) รายชื่อผู้บริหาร 

ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

๑.

พระราชสิทธิมุนี วิ.

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

๒.

พระมหาบุญชู เขมจารี

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

๓.

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

 ๒) บุคลาการภายในส่วนงานบริหาร 

ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

๑.

พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตาจาโร

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

๒) บุคลาการภายในส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม 

ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

๑.

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.

นักทรัพยากรบุคคล/ อัตราจ้าง

พระชัยพล โสภโณ

นักทรัพยากรบุคคล/ อัตราจ้าง

๓.

นางสาวราตรี รัตนโสภา

นักจัดการงานทั่วไป / อัตราจ้าง

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ