รายชื่อสถานปฏิบัติธรรมเครือข่ายของสถาบันวิปัสสนาธุระ

๑.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
แนวการปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ใช้คำกำหนด “พองหนอ ยุบหนอ”

๒. วัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐
แนวการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ “พองหนอ-ยุบหนอ”

๓.  ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม จ.นครราชสีมา

บ้านโนนกระถิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำกำหนด “พองหนอ-ยุบหนอ”

๔. ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม มจร. (วังน้อย)

- เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตลอดจนฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

๕.  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

๑๕๗ บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

ให้การสอน การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวสติปัฐฐาน ๔ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึง

๖. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
ตั้งอยู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๒๕ บ้านเนินทาง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ กำหนด “พองหนอ-ยุบหนอ” เช่นเดียวกับวัดอัมพวัน

๗. วัดหนองเชียงทูน(พระครูศาสนกิจวิมล)

ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษ  

๑๒. วัดงุยเตาอู พม่า            

           ตั้งอยู่ที่ อำเภอท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า

๑๓. ศูนย์พัฒนาศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแคมป์สน

       ตั้งอยู่ที่ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๒๘๐  โทร. ๐๕๖-๗๒๙-๕๖๔

๑๔. วัดโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู