ติดต่อส่วนงานบริหาร

ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ

79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969, 09 9687 3211
อีเมล์: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)

กรุณากรอกข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน และคลิกส่ง