คำค้น
022 ถึงกับต้องคร่าแขนกันออกไป
021พระมหาโมคคัลลานะกับโกสิยเศรษฐี
020 ผู้เจียมตน
019 ผู้มีจิตเสมอในชนทั้งปวง
018 กับพระสุธรรมเถระ
017พระธรรมเสนาบดีกับยอดพระธรรมกถึก
016 สงเคราะห์ญาติด้วยน้ำใจอันงาม
015 เรวัตกุมารกับโลกียสุข
14ประกาศความเลื่อมใสของตนต่อพระศาสดา
013นางสูจิมุขีและอันตรายจากลาภสักการะ
012อุปฌาย์องค์แรกในญัตติจตุตถกรรม
011พระธรรมเสนาบดีกับซัมพุปริพพาชิกา
010 ทุกข์ในรูปแห่งสุข
009 บรรลือสีหนาท
008 เหมือนมารดาผู้ให้เกิด
007 ปุพเพปณิธาน
006 กรรมบังไว้
005 มอบตนให้แก่ธรรม
004 ปลดแอก
003 ผ้าขี้ริ้วกับช่อดอกไม้
ทั้งหมด 79 รายการ 1 / 4