วันที่ 12/10/2561  ถึง 16/10/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙)   มีผู้สมัคร 58 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    พล.ต.ต.นรวัตน์   กรุงเทพมหานคร  12 ตุลาคม 2561
       2    นางรชฤษร   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       3    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2561
       4    นายสุรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2561
       5    นายณรงค์เดช   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       6    นางสาวปาริชาต   นนทบุรี  10 ตุลาคม 2561
       7    นายปริยากร   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       8    นางสาวณัฐพร   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       9    นางสาวนภาพร   กรุงเทพมหานคร  10 ตุลาคม 2561
       10    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       11    นางสาวณัฐธิดา   กรุงเทพมหานคร  9 ตุลาคม 2561
       12    นางสาวกุลนิษฐ์   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       13    นางสาวสวลี   นครราชสีมา  8 ตุลาคม 2561
       14    นางัอัชญารัตน์   นครนายก  8 ตุลาคม 2561
       15    นางเกสร   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       16    นายเรืองชัย   พิษณุโลก  8 ตุลาคม 2561
       17    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       18    นางสาวKunlanaphat   กรุงเทพมหานคร  6 ตุลาคม 2561
       19    นางสาวรพีพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
       20    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  5 ตุลาคม 2561
       21    นายกำธร   ชลบุรี  5 ตุลาคม 2561
       22    นางสาวนันทนา   พระนครศรีอยุธยา  5 ตุลาคม 2561
       23    นางศันสนีย์   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2561
       24    นายวรวุฒิ   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2561
       25    นายอากิ้ม   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2561
       26    นางสาวรกรชวัล   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       27    นางสาวรกัญชพร   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       28    นางสาวรรภัทร   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2561
       29    นางศุลีพร   ราชบุรี  3 ตุลาคม 2561
       30    นางชูศรี   ราชบุรี  3 ตุลาคม 2561
       31    นางศรีวรรณ   ราชบุรี  3 ตุลาคม 2561
       32    นางสาวอรพิน   สมุทรสงคราม  3 ตุลาคม 2561
       33    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  3 ตุลาคม 2561
       34    นางสาวกฤษณะรักษ์   พระนครศรีอยุธยา  3 ตุลาคม 2561
       35    นางสาวทัศนีย์วรรณ   กรุงเทพมหานคร  3 ตุลาคม 2561
       36    นางสาวพัชนี   กรุงเทพมหานคร  3 ตุลาคม 2561
       37    นายธรรมศักดิ์   นครราชสีมา  1 ตุลาคม 2561
       38    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  29 กันยายน 2561
       39    นางสาวกุลธิดา   สระบุรี  28 กันยายน 2561
       40    นางสาวมรรษมัย   สระบุรี  28 กันยายน 2561
       41    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2561
       42    นางอารีย์   พระนครศรีอยุธยา  25 กันยายน 2561
       43    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  25 กันยายน 2561
       44    นางสาวธัญยธรณ์   นนทบุรี  25 กันยายน 2561
       45    นางสวลักษณ์   นนทบุรี  25 กันยายน 2561
       46    นายสิทธิพร   กาญจนบุรี  25 กันยายน 2561
       47    นางสาวณัฐพร   นนทบุรี  21 กันยายน 2561
       48    นางสาวชัญญา   ปทุมธานี  20 กันยายน 2561
       49    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2561
       50    เด็กชายโยชูวา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2561
       51    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2561
       52    นางสาวชนิศา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       53    นางสุวณี   ปทุมธานี  11 กันยายน 2561
       54    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       55    นางเบญจา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       56    นางสาวณัฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       57    นางนพวรรณ   นนทบุรี  10 กันยายน 2561
       58    พ.ต.ต.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  3 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ