รุ่น   วันที่ 10/8/2560  ถึง 14/8/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 4 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ลัดดา          ปทุมธานี    6 มิถุนายน 2560
       2   สุมน          กรุงเทพมหานคร    14 พฤษภาคม 2560
       3   ศิริมา          นนทบุรี    14 พฤษภาคม 2560
       4   ภัทราพร          ปทุมธานี    28 เมษายน 2560