รุ่น   วันที่ 26/5/2560  ถึง 28/5/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 11 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ประภาพร          สิงห์บุรี    28 เมษายน 2560
       2   มาลิสา          ตาก    27 เมษายน 2560
       3   กิตติมา          กรุงเทพมหานคร    25 เมษายน 2560
       4   ภัทรภณ          กรุงเทพมหานคร    23 เมษายน 2560
       5   นางสาว จิรกัญญา          กรุงเทพมหานคร    18 เมษายน 2560
       6   พัทธนันท์          กรุงเทพมหานคร    18 เมษายน 2560
       7   จุฑาพร          ปทุมธานี    18 เมษายน 2560
       8   สุนิสา          กรุงเทพมหานคร    18 เมษายน 2560
       9   ปัทมาวดี          นนทบุรี    31 มีนาคม 2560
       10   Radanut          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       11   ชัยยนันทน์          นนทบุรี    16 มีนาคม 2560