รุ่น   วันที่ 28/4/2560  ถึง 30/4/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 3 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   หทัยรัตน์          กรุงเทพมหานคร    19 มีนาคม 2560
       2   รุจรตา          กรุงเทพมหานคร    19 มีนาคม 2560
       3   วิไลวรรณ          พระนครศรีอยุธยา    7 มีนาคม 2560