รุ่น วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร เป้าหมาย จน.ที่รับ สมัครล่าสุด
( 28/4/2560)
สมัคร/ผู้สมัคร
28/4/2560 ถึง 30/4/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ 120 65 (เหลืออีก 55)
4/5/2560 ถึง 10/5/2560
(7 วัน 6 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา) 120 20 (เหลืออีก 100)
26/5/2560 ถึง 28/5/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐ 100 11 (เหลืออีก 89)
23/6/2560 ถึง 25/6/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐ 100 6 (เหลืออีก 94)
3/7/2560 ถึง 9/7/2560
(7 วัน 6 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐ 100 4 (เหลืออีก 96)
28/7/2560 ถึง 30/7/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐ 100 0 (เหลืออีก 100)
10/8/2560 ถึง 14/8/2560
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐ 100 1 (เหลืออีก 99)
25/8/2560 ถึง 27/8/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐ 100 0 (เหลืออีก 100)
1/9/2560 ถึง 3/9/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐ 100 0 (เหลืออีก 100)
20/9/2560 ถึง 24/9/2560
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐ 100 0 (เหลืออีก 100)
11/5/2560 ถึง 14/5/2560
(4 วัน 3 คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น 50 0 (เหลืออีก 50)
6/4/2560 ถึง 20/8/2560
(15 วัน 14 คืน)
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๒ 0 0 (เหลืออีก 0)
7/4/2560 ถึง 10/9/2560
(4 วัน 3 คืน)
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๓ 0 0 (เหลืออีก 0)
12/10/2560 ถึง 15/10/2560
(4 วัน 3 คืน)
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๔ 0 0 (เหลืออีก 0)
5/12/2560 ถึง 11/12/2560
(7 วัน 6 คืน)
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๕ 0 0 (เหลืออีก 0)
ดูทั้งหมด