รุ่น วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร เป้าหมาย จน.ที่รับ สมัครล่าสุด
( 23/6/2560)
สมัคร/ผู้สมัคร
23/6/2560 ถึง 25/6/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐ 100 92 (เหลืออีก 8)
3/7/2560 ถึง 9/7/2560
(7 วัน 6 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐ 100 11 (เหลืออีก 89)
28/7/2560 ถึง 30/7/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐ 100 12 (เหลืออีก 88)
10/8/2560 ถึง 14/8/2560
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐ 100 4 (เหลืออีก 96)
25/8/2560 ถึง 27/8/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐ 100 1 (เหลืออีก 99)
1/9/2560 ถึง 3/9/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐ 100 1 (เหลืออีก 99)
20/9/2560 ถึง 24/9/2560
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐ 100 0 (เหลืออีก 100)
1/7/2560 ถึง 4/7/2560
(4 วัน 3 คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๒ 100 0 (เหลืออีก 100)
7/9/2560 ถึง 10/9/2560
(4 วัน 3 คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๓ 100 0 (เหลืออีก 100)
12/10/2560 ถึง 15/10/2560
(4 วัน 3 คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๔ 100 1 (เหลืออีก 99)
5/12/2560 ถึง 11/12/2560
(7 วัน 6 คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๕ 100 0 (เหลืออีก 100)
ดูทั้งหมด