รุ่น วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร เป้าหมาย จน.ที่รับ สมัครล่าสุด
( 21/8/2560)
สมัคร/ผู้สมัคร
25/8/2560 ถึง 27/8/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐ 100 20 (เหลืออีก 80)
1/9/2560 ถึง 3/9/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐ 100 48 (เหลืออีก 52)
20/9/2560 ถึง 24/9/2560
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐ 100 12 (เหลืออีก 88)
7/9/2560 ถึง 10/9/2560
(4 วัน 3 คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๓ 100 16 (เหลืออีก 84)
12/10/2560 ถึง 15/10/2560
(4 วัน 3 คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๔ 100 26 (เหลืออีก 74)
5/12/2560 ถึง 11/12/2560
(7 วัน 6 คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๕ 100 1 (เหลืออีก 99)
ดูทั้งหมด